Warunki prawne

Wydawca strony:

UNDIZ SAS with share capital of €430,810
Head office 6 rue Castérès - 92110 Clichy
Nanterre Companies Register no. 478 356 116
Tel : 01.55.90.70.70
DCIL number: 08001091.

Dyrektor publikacji: Sylvain BLANC

 

Hosting strony

Demandware
5 Wall street, Burlington, MA 01803 USA
+1 (888) 553 9216

1. Dane osobowe

• Gromadzenie danych osobowych
Undiz informuje, że odwiedzając lub zamawiając na stronie internetowej (zwanej dalej "Witryną"), zarejestrowane dane będą wykorzystywane przez jej wewnętrzne działy i / lub firmy należące do grupy, do której należy Undiz:
- do przetwarzania zamówienia;
- w celu informowania klientów lub odwiedzających Stronę o nowościach i zbliżających się wydarzeniach poprzez wysyłanie newslettera;
- oraz w celu informowania ich o ofertach handlowych i konkursach. W żadnym wypadku nie zbieramy adresów e-mail klientów i / lub odwiedzających, którzy nie wysyłają nam ich celowo.

• Cel przetwarzania danych
Zebrane informacje są przetwarzane w celu wysłania ofert handlowych. Tylko nasza firma, jej spółki zależne i ich partnerzy, jeśli się na to zgodzili, są odbiorcami wysłanych informacji. Zgodnie z obowiązkami prawnymi przechowujemy te informacje zgodnie z okresami ograniczonymi w czasie, proporcjonalnie do celów, w jakich je nam przekazałeś.

• Ochrona twoich danych osobowych i korzystanie z prawa dostępu
Informacje dotyczące klientów i / lub odwiedzających są przeznaczone wyłącznie dla Undiz. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych masz w każdej chwili prawo dostępu, poprawiania i usuwania swoich danych osobowych. Aby skorzystać z tego prawa, wystarczy złożyć wniosek, podając pełne dane (imię i nazwisko, adres i numer telefonu): - wysyłając wiadomość e-mail na następujący adres: contact@undiz.com - pocztą do SERVICE INTERNET - Désabonnement, 6 rue Castérès, 92110 CLICHY "

2. Własność intelektualna

Wszystkie elementy opublikowane na Stronie, takie jak dźwięki, obrazy, zdjęcia, filmy, treści, animacje, programy, grafika, bazy danych, narzędzia, oprogramowanie i inna podstawowa technologia są chronione przepisami Kodeksu własności intelektualnej i należą Undiz.

Wszelkie całkowite lub częściowe powielanie, modyfikowanie lub używanie tych znaków, ilustracji, obrazów i logotypów, z dowolnego powodu i na jakimkolwiek nośniku, bez wyraźnej i uprzedniej zgody Undiz, jest surowo zabronione. To samo odnosi się do dowolnej kombinacji lub połączenia z jakimkolwiek innym znakiem, symbolem, logotypem, a bardziej ogólnie z jakimkolwiek znakiem odróżniającym, który ma stanowić logo kompozytowe, z wyjątkiem opisowych logo i znaków należących do znaków obecnych na Stronie. To samo dotyczy wszystkich praw autorskich, wzorów, modeli i patentów, które są własnością Undiz.

Undiz zabrania umieszczania głębokich linków hipertekstowych w witrynie lub łącza hipertekstowego wykorzystującego technikę kadrowania. Użytkownik, który chce umieścić na swojej stronie internetowej prosty link prowadzący bezpośrednio do strony głównej witryny, musi zażądać wyraźnej i uprzedniej zgody Undiz.

3. Odpowiedzialność

Undiz nie ponosi odpowiedzialności za zawartość i działanie witryn powiązanych z Witryną, za szkody, które może ponieść klient i / lub odwiedzający podczas odwiedzania tych stron.

Korzystanie z tej Witryny wiąże się z wiedzą i akceptacją klienta i / lub odwiedzających o funkcjach i ograniczeniach Internetu i powiązanych technologii, braku ochrony niektórych danych przed niewłaściwym wykorzystaniem lub piractwem oraz ryzykiem zanieczyszczenia przez wirusy krążące w Internecie. Undiz nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku bezprawnego użycia lub incydentu związanego z korzystaniem z komputera, dostępem do Internetu, obsługą lub nieprawidłowym działaniem serwerów, linii telefonicznej lub jakiegokolwiek innego połączenia technicznego, a także wysyłania formularzy do niewłaściwych lub niekompletnych adresów oraz za wszelkie błędy lub usterki komputera odnotowane w Witrynie.

4. Obowiązujące prawo

Ta strona podlega polskiemu prawu.