Ogólne Warunki Sprzedaży (data ostatniej aktualizacji: 04/08/2016)

 

-45PLN przy zakupie 3 sztuk majtek*

Oferta ważna od 20/09/2022 do 31/12/2022 na wszytskie modele PERIODIZ, INCLUSIZ, RIBNOGENRIZ, BESTDOIZ, BODYCHOICIZ oraz NOGENRIZ. Rabat naliczany przy kasie. Oferta ważna na jednym paragonie fiskalnym, nie może być łączona z żadna inną aktualną promocją.

 

2 zakupione bokserki, trzecia jest gratis*

*Oferta ważna na produkty objęte ofertą od 01/01/2021 do 31/12/2022 włącznie. Ważne tylko na jednym paragonie, nie można łączyć z innymi aktualnymi promocjami.

 

kup 3 szt. majteczek za 49,90 PLN*

*Oferta ważna od 01/01/2021 do 31/12/2022 włącznie przy jednoczesnym zakupie 3 lub więcej pończoch (new shoppiz, new skinny, shomiz, waistiz, wafiz, barakakiz, dentulliz, clincotoniz, clintangiz). Ważne tylko na jednym paragonie, nie można łączyć z innymi aktualnymi promocjami.

 

drugi biustonosz za 39,90 PLN*

*Oferta ważna od 01/01/2021 do 31/12/2022 włącznie. Za jednoczesny zakup 2 biustonoszy z kolekcji undiz microfibre i/lub everydayiz w dowolnym kolorze. Rabat na najmniej kosztowną pozycję w kasie. Ważne tylko na jednym paragonie, nie można łączyć z żadną inną aktualną promocją.

 

UNDIZ WITA NA STRONIE INTERNETOWEJ www.int.undiz.com

Witamy na naszej stronie internetowej www.int.undiz.com (niżej określanej jako "Strona")
Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży regulują wyłącznie sprzedaż produktów dostępnych na Stronie internetowej.
W konsekwencji, fakt złożenia zamówienia na Stronie implikuje akceptację, całkowitą i bez zastrzeżeń, przez Klienta, tych Ogólnych Warunków Sprzedaży, z wyłączeniem wszystkich innych warunków określonych w prospektach i katalogach wydanych przez UNDIZ, oraz tych obowiązujących w sklepach UNDIZ.
Każdy inny warunek postawiony przez Klienta, który wyraźnie zaakceptował niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży, jest w opozycji do UNDIZ i przedstawionych warunków, z którymi Klient miał czas się zapoznać. W przypadku gdy UNDIZ nie może skorzystać z któregokolwiek z niniejszych ogólnych warunków sprzedaży, nie może być to w żaden sposób interpretowane jako odstąpienie/rezygnacja UNDIZ z takiego warunku. UNDIZ zawsze może się na niego powołać w późniejszym okresie.
UNDIZ dokłada wszelkich starań, by informacje udostępnione na Stronie były jak najbardziej dokładne i aktualne, zastrzegając sobie prawo do wprowadzania zmian w zawartości Strony w dowolnym momencie.

Wydawca Strony

UNDIZ SAS with share capital of 457.870€€
Siège social 6 rue Casterès - 92110 Clichy
RCS Nanterre n° 478 356 116
Tel : 01.55.90.70.70
Numéro de DCIL : 08001091.

Dyrektor publikacji: Sylvain Blanc

Hosting Strony

Demandware
5 Wall Street, Burlington, MA 01803 USA
+1 (888) 553 9216

Dział Obsługi Klienta

Nasz Dział Obsługi Klienta jest do Twojej dyspozycji, jeśli chcesz otrzymać informację lub poradę, albo zadać pytanie:
• Poczta tradycyjna:
Dział Obsługi Klienta www.undiz.com
6 rue Castérès
92110 Clichy
Francja
• Email: Kliknij tu by przejść do formularza kontaktowego.

Artykuł 1. Przedmiot regulacji

Celem niniejszych warunków jest poinformowanie potencjalnego nabywcy o warunkach i metodach, zgodnie z którymi firma UNDIZ SAS (zwana dalej "UNDIZ") jako sprzedawca sprzedaje i dostarcza artykuły UNDIZ zamówione na strona www.int.undiz.com lub www.cn.undiz.com; az drugiej strony określenie praw i obowiązków Stron w zakresie sprzedaży produktów przez UNDIZ wszystkim osobom nie będącym przedsiębiorcami, które są osobami pełnoletnimi i posiadają pełną zdolność prawną (zwany dalej "Klientem"). Obowiązują one bez ograniczeń lub zastrzeżeń do wszystkich sprzedaży produktów wyświetlanych przez UNDIZ na Stronie.

Artykuł 2. Produkty

2.1 Cechy produktów

"Produkty dostępne do sprzedaży online są prezentowane na Stronie. Ich opis i zdjęcie zamieszczone przez UNDIZ na Stronie cechują się największą możliwą dokładnością. Opis produktu zawiera w szczególności jego najistotniejsze cechy (kolory, opis, skład, sposób konserwacji, wymiary) i jego cenę brutto.
Jednakże, UNDIZ zwraca uwagę Klienta na fakt, że fotografie nie oddają w pełni wyglądu produktu, w szczególności jego kolorów.
Różnice mogą być związane z jakością koloru na fotografiach, z trudnością przeniesienia na ekran wyglądu materiałów, czy też, lecz nie tylko, adaptacji technicznej. Te różnice nie mogą być przyczyną reklamacji, o ile Klient nie zwrócił produktu w terminach podanych w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży na odstąpienie od Umowy.
Oferty produktowe i ceny zamieszczone na Stronie obowiązują w czasie, gdy widnieją na Stronie, w zależności od dostępnych zapasów produktów."

 

2.2 Dostępność produktów

Produkty są dostępne w sprzedaży w zależności od stanu ich zapasów. W momencie składania zamówienia Klient jest informowany o dostępności wybranego produktu. W razie niedostępności zamówionego produktu, UNDIZ zobowiązuje się poinformować o tym Klienta tak szybko, jak to możliwe, pocztą elektroniczną oraz wskazać mu, o ile wznowienie dostępności produktu jest możliwe, przewidywany czas oczekiwania na dostarczenie produktu. Wówczas Klient będzie mógł potwierdzić zamówienie lub złożyć wniosek o zwrot pieniędzy za produkt, na podstawie ceny widniejącej na rachunku.

- Koszty przesyłki zostaną zwrócone Klientowi, jeśli ten potwierdzi anulowanie w takiej sytuacji całości zamówienia.

 

- Koszty przygotowania przesyłki i jej dostarczenia poniesie Klient, jeśli potwierdzi on w takiej sytuacji dostarczenie innych produktów, zamówionych w ramach tego samego zamówienia.

Artykuł 3. Cena

Ceny są podane w złotówkach. Są to ceny brutto, obejmujące wszystkie podatki, w tym VAT, lecz nie obejmujące kosztów dostarczenia przesyłki, które różnią się w zależności od wyboru sposobu dostawy. Podane ceny obejmują VAT w wysokości obowiązującej w dniu złożenia zamówienia. Jeśli kwota VAT zostanie zmodyfikowana, ta zmiana automatycznie wpłynie na cenę produktu, przed złożeniem zamówienia. Wysokość kosztów przygotowania przesyłki i jej dostarczenia zostanie podana Klientowi na formularzu podsumowującym zamówienie, przed zatwierdzeniem zamówienia przez Klienta. Każde zamówienie oznacza akceptację ceny dostępnej na stronie www.int.undiz.com w momencie składania zamówienia.

 

W dowolnym momencie, UNDIZ zastrzega sobie prawo do modyfikowania cen i opisów produktów. Jednakże, produkty zostaną zafakturowane na podstawie cen obowiązujących w momencie złożenia zamówienia, chyba, że na Stronie wystąpił oczywisty błąd (błąd oprogramowania lub inny błąd techniczny). Jeśli Klient złożył zamówienie z uwzględnieniem błędnie podanej ceny, zostanie ono anulowane, nawet jeśli zostało już zatwierdzone przez UNDIZ. UNDIZ poinformuje każdego ze swoich Klientów, których ta sprawa dotyczy, najszybciej, jak to możliwe, o poprawionych cenach, tak aby mogli, jeżeli zechcą, ponownie złożyć zamówienie przy obowiązywaniu już poprawionych cen.

 

Koszty przygotowania przesyłki i jej dostarczenia zostaną zwrócone Klientowi, jeśli ten potwierdzi anulowanie w takiej sytuacji całości zamówienia.

 

Artykuł 4. Zamówienie / Płatność

Proszę zapoznać się z ogólnymi warunkami Global-E.

 

• 4.1 Numer Klienta

Każdy Klient aby złożyć zamówienie musi stworzyć swój profil Klienta oraz wprowadzić dane identyfikacyjne potrzebne do zalogowania, których nie powinien nikomu udostępniać. Każda utrata lub zapomnienie danych identyfikacyjnych musi być zgłoszone UNDIZ jak najszybciej poprzez kontakt z Działem Obsługi Klienta. Aby złożyć zamówienie, Klient musi wypełnić formularz wstępny i uzupełnić w szczególności informacje niezbędne dla jego identyfikacji:

 

W celu złożenia zamówienia, Klient musi uzupełnić wszystkie wymagane pola w formularzu rejestracyjnym:

 

- ważny adres poczty elektronicznej i wybrane przez siebie hasło (poufne i osobiste), które umożliwią identyfikację Klienta na Stronie,

 

- dane osobowe oznaczone gwiazdką, których podanie jest obowiązkowe i niezbędne do generowania faktur i dostarczania zamówień.

 

Ważne jest, aby Klient wypełnił formularz tak dokładnie, jak to możliwe, aby uniknąć błędów i wpływu na wysyłanie zamówionych artykułów. Dane zarejestrowane na tej stronie są przeznaczone wyłącznie dla UNDIZ lub jej partnerów w przypadku wyraźnej akceptacji przez Klienta zgodnie z warunkami podanymi poniżej.

 

Jednak każdy Klient ma rówież możliwość złożenia zamówienia bez uprzedniego utworzenia konta, klikając "Zamówienie bez rejestracji". Następnie użytkownik zostanie przekierowany do strony z potwierdzeniem zamówienia i kontynuowaniem płatności.

 

• 4.2 Zarejestrowanie zamówienia

Każdy Klient, który chce złożyć zamówienie, wybiera według upodobania produkt(y) dostępne na Stronie, klikając na "Dodaj do koszyka". Na koniec tego etapu, po kliknięciu na "Przejdź do koszyka", na ekranie wyświetli się podstrona podsumowująca operację, odpowiadająca formularzowi zamówienia, pozwalająca Klientowi wprowadzić modyfikacje, a następnie zatwierdzić operację poprzez kliknięcie na "Przejdź do płatności".

 

Aby przejść do zatwierdzenia zamówienia, Klient musi zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży Global-e i wyrazić ich akceptację poprzez zaznaczenie stosownego okienka na podstronie.

 

• 4.3 Zatwierdzenie zamówienia

Kupujący na Stronie Klient gwarantuje UNDIZ, że posiada uprawnienia konieczne do skorzystania z wybranego przez siebie sposobu płatności, na etapie zarejestrowania zamówienia. Klient, przez zatwierdzenie zawartości swojego koszyka zakupowego, zaakceptowanie danych w wypełnionym formularzu podsumowującym zamówienie i akceptację Ogólnych Warunków Sprzedaży, akceptuje jednocześnie otrzymywanie faktur w formie elektronicznej i zgadza się na przejście do etapu zatwierdzenia zamówienia poprzez płatność. Należna cena to kwota widniejąca na formularzu podsumowującym zamówienie, z którą Klient zapoznał się przed zatwierdzeniem zamówienia.

 

Cena należna od Klienta to kwota podana w skróconym zamówieniu zakupu, którą Klient odnotował przed potwierdzeniem zamówienia. To zatwierdzenie jest równoznaczne z wyraźną akceptacją wszystkich transakcji przeprowadzanych w Witrynie.


Każde zamówienie złożone na Stronie będzie opłacane wyłącznie on-line za pośrednictwem jednej z następujących kart: CB, Visa, Mastercard, Amex i wszystkich innych metod autoryzowanych przez Global-E.

Zamówienie jest przetwarzane tylko po wprowadzeniu numeru karty bankowej, daty wygaśnięcia i kodu zabezpieczającego (trzy cyfry z tyłu karty bankowej) do zapłaty. Ta płatność jest ostatecznie zatwierdzona przez kartę bankową EIG. Karta jest obciążana przy wysyłce zamówienia.p>

• 4.4 Potwierdzenie otrzymania zamówienia

Ostateczne potwierdzenie zamówienia następuje po zatwierdzeniu płatności. E-mail potwierdzający zamówienie i płatność zostanie wysłany do Klienta po potwierdzeniu rejestracji wraz z podsumowaniem wszystkich informacji już dostarczonych.

Artykuł 5. Dostarczenie przesyłki

Proszę zapoznać się z warunkami ogólnymi Global-E.

Artykuł 6. Przeniesienie własności - przeniesienie ryzyka

Własność artykułów zakupionych w Witrynie może zostać przeniesiona na Klienta tylko po pełnej spłacie wszystkich należnych kwot Niewywiązanie się przez Klienta z jego zobowiązań płatniczych powoduje, że na UNDIZ lub Global-E prawo do żądania natychmiastowego zwrotu artykuły dostarczone, na koszt i ryzyko Klienta.

Artykuł 7. Prawo do odstąpienia od umowy

Licząc od daty złożenia zamówienia, masz aż 30 dni na zmianę decyzji, czyli odstąpienie od umowy (produkt nie może być używany i powinien zostać przesłany w oryginalnym opakowaniu) lub 14 dni od daty odbioru zamówienia.

 

Artykuł 8. Wymiana lub zwrot towaru

Wymiana artykułów z zamówienia internetowego nie jest możliwa. Zwrotu towaru możesz dokonać na 2 sposoby: bezpośrednio w jednym z salonów Undiz lub wysyłając paczkę zwrotną do jednego z salonów stacjonarnych Undiz. Szczegółowe informacje na temat procedury zwrotów znajdziesz TUTAJ

UWAGA! Niezwłocznie po nadaniu paczki zwrotnej prosimy o przesłanie numeru nadania oraz nazwy firmy przewozowej, którą paczka została odesłana, na adres dok@undiz.com

Artykuł 9. Gwarancja

Obowiązujące prawo francuskie reguluje dopuszczenie do obrotu handlowego produktów UNDIZ. Wszystkie produkty są objęte regulaminem prawnym gwarantującym zgodność z artykułem L211-4 i z Kodeksem praw konsumenta jak również objęte są gwarancją na wypadek wad produkcyjnych z artykułu 1641 i Kodeksu Cywilnego.

Artykuł 10. Odpowiedzialność

Pomimo staranności podjętej na Stronie, zdjęcia i teksty reprodukowane i ilustrujące prezentowane produkty mogą czasami zawierać błędy: odpowiedzialność UNDIZ nie może powstać w przypadku błędu na jednym ze zdjęć lub tekstów. Jeśli otrzymany produkt nie jest zgodny z tym, który jest wyświetlany na Stronie, Klient może go wymienić i / lub zażądać zwrotu pieniędzy zgodnie z warunkami Global-E.

Ponadto UNDIZ nie może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za niewykonanie umowy zawartej w przypadku:

  • niedobór lub niedostępność produktu,
  • zakłócenie, całkowite lub częściowe uderzenie, w szczególności pocztowe usługi i środki transportu i / lub komunikację, powodzie, pożary, wszelkie przypadki siły wyższej i wszelkie inne nieprzewidziane zdarzenia lub takie, które nie są pod kontrolą UNDIZ.

UNDIZ nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek pośrednie szkody wynikające z tego kontraktu, straty operacyjne, utratę zysków, utratę możliwości, szkody lub koszty.

Linki hipertekstowe mogą odnosić się do stron innych niż ta Witryna. UNDIZ nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy treść tych stron internetowych jest sprzeczna z obowiązującymi przepisami prawnymi i regulacyjnymi.

Undiz nie ponosi żadnej odpowiedzialności; :

- za każdą przerwę w Witrynie, wystąpienie błędów, uszkodzenie wynikające z nieuczciwego wtargnięcia strony trzeciej, które spowodowało modyfikację informacji podanych na Stronie,

- w przypadku nieistotnych błędów związanych z produktami,

- za niedotarcie do działu obsługi klienta i / lub dostęp do Strony.

Artykuł 11. Własność intelektualna

Użytkowanie Strony jest ograniczone do celów wyłącznie prywatnych. Strona i wszystkie znajdujące się na niej elementy, marki, rysunki, modele, logo, grafiki, etc. oraz ich zestawienie, są wyłączną własnością UNDIZ lub jego dostawców, którzy nie przyznają żadnej licencji ani żadnego innego prawa Klientom, niż prawo do przeglądania zawartości Strony.

UNDIZ przypomina, że jakakolwiek, częściowa lub całkowita, reprodukcja lub modyfikacja, czy też używanie, częściowe lub całkowite, jakiegokolwiek elementu Strony, są surowo zabronione, chyba, że UNDIZ udzieli wcześniejszego, specjalnego i wyraźnego zezwolenia.W konsekwencji, UNDIZ będzie mógł wnieść o wszczęcie stosownego postępowania, w tym w szczególności w razie wystąpienia podrabiania jego produktów – postępowania karnego, względem wszystkich tych którzy, bezpośrednio lub pośrednio, naruszają jego prawa.

Artykuł 12. INSTAGRAM

Aby lepiej poznać produkty Undiz oferowane do sprzedaży, UNDIZ utworzył moduł Instagram umożliwiający klientom publikację zdjęcia produktu Undiz bezpośrednio na stronie internetowej, które to zdjęcie zostanie opublikowane w arkuszu informacyjnym dla każdego produktu objętego postępowaniem przez #undizfamily lub poprzez konkretną wizytówkę na Witrynie.

Aby to zrobić, klienci, którzy mają własne osobiste konto na Instagramie, są proszeni o opublikowanie zdjęcia produktu Undiz na Instagramie z hashtagiem #undizfamily.

Każdemu klientowi, który chce wysłać zdjęcie za pomocą #undizfamily, formalnie zabrania się publikowania lub udostępniania zdjęć, które wypożyczają lub używają dowolnego elementu chronionego prawem autorskim lub prawem własności przemysłowej (w szczególności marki) należącym do jakiejkolwiek strony trzeciej.

Żaden element wizualny, który może stanowić naruszenie prywatności lub naruszenie praw do wizerunku osób trzecich, nie może występować na tych fotografiach. Zdjęcia nie mogą zawierać żadnych elementów, które mogą być uznane za zniesławiające, obrażające, pornograficzne, rasistowskie, ksenofobiczne, szokujące, sprzeczne z prawem lub mogące naruszać przyzwoitość publiczną, lub jakiekolwiek elementy, które mogą oczerniać lub w jakikolwiek sposób uszkodzić wizerunek, prywatny życie, honor, reputacja i / lub względy jakiejkolwiek osoby lub podmiotu gospodarczego. Żadne papierosy, napoje alkoholowe ani żadne nielegalne produkty nie są widoczne. Każde zdjęcie, które wywołuje niebezpieczną sytuację dla klientów lub jakiejkolwiek innej osoby, będzie systematycznie odrzucane.

BKorzystając z hashtagu #undizfamily, klienci wyraźnie przekazują firmie Undiz swoje prawa do wykorzystywania, kopiowania i wykorzystywania opublikowanych zdjęć. Prawa te są przekazywane bezpłatnie, na cały świat i przez okres objęty prawami autorskimi, do wszystkich zastosowań, w szczególności komercyjnych, promocyjnych i reklamowych. Klienci wyraźnie zrzekają się wszelkich praw do jakiegokolwiek wynagrodzenia, roszczenia lub udziału finansowego jakiegokolwiek rodzaju wynikających ze zdjęć, w tym w dowolnej formie, która może być nieplanowana lub nieprzewidywalna w dniu publikacji. Klienci rozpoznają i akceptują, że zdjęcia mogą być modyfikowane i / lub adaptowane i pozostaną własnością Undiz.

Artykuł 13. Reklamacje

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących już złożonego zamówienia, Klient może skontaktować się z działem obsługi klienta Global-E poprzez" "Kontakt", aby bezpośrednio zadać swoje pytanie.

W przypadku sporu, Klient musi podać numer zamówienia oraz dokładną przyczynę sporu

Po rozwiązaniu problemu i jeśli konieczny będzie zwrot pieniędzy, następuje to bezpośrednio na konto bankowe Klienta.

Artykuł 14. Dane nominatywne

Aby zawrzeć umowę z Klientami, Undiz przetwarza dane osobowe Klienta w celu:

  • wywiązania się z umowy;
  • informowania klientów o nadchodzących wiadomościach i wydarzeniach, wysyłając newsletter,
  • aby poinformować ich o ofertach handlowych i konkursach.

Zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony danych, Klient ma w każdej chwili prawo dostępu, poprawiania i usuwania danych osobowych, a także prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Aby móc korzystać z tych praw, Klient musi jedynie złożyć wniosek, podając swoje dane osobowe i kopię dowodu osobistego, na następujący adres e-mail: privacy@undiz.com

Strona jest również zaprojektowana tak, aby zwracać szczególną uwagę na potrzeby swoich klientów. Z tego powodu Undiz korzysta z plików cookie. Celem plików cookie jest pokazanie, że Klient korzysta z Witryny. W związku z tym pliki cookie są wykorzystywane przez Witrynę wyłącznie w celu ulepszenia spersonalizowanej usługi, która jest przeznaczona dla Klienta.
Za każdym razem, gdy Klient odwiedza Stronę, nie może zapomnieć o odłączeniu się od swojego profilu w celu zachowania poufności danych.

Aby dowiedzieć się więcej na temat przetwarzania danych osobowych i plików cookie, Klient może odwołać się do naszej Polityki prywatności.

Undiz przypomina, że ​​dzieci niepełnoletnie nie mogą zawrzeć umowy. W związku z tym zamówienia przeznaczone dla nieletnich muszą być składane przez rodziców lub opiekunów prawnych. W razie przypadkowego pobrania danych dotyczących osoby małoletniej organ rodzicielski może sprzeciwić się ich ochronie i / lub przekazaniu stronom trzecim.

Artykuł 15. Warunki

Warunki te obowiązują przez cały okres składania ofert produktów i usług oferowanych do sprzedaży przez UNDIZ.

Zgodnie z dyspozycją z 20 sierpnia 2015 r. Każdy klient może bezpłatnie skorzystać z usługi pośrednika konsumenckiego, aby znaleźć polubowne rozwiązanie sporu, jaki może mieć z profesjonalistą. Grupa ETAM wybrała ośrodek mediacyjny MEDICYS 73 Bld de Clichy 75009 PARIS  phone:+33 01.49.70.15.93 contact@medicys.fr / www.medicys.fr"

Artykuł 16. Zmiana ogólnych warunków sprzedaży

Mając na uwadze możliwe zmiany na Stronie, UNDIZ zastrzega sobie prawo do zmiany lub modyfikacji niniejszych ogólnych warunków sprzedaży w dowolnym momencie. Nowe ogólne warunki sprzedaży zostaną w stosownych przypadkach przedstawione klientowi poprzez zmianę on-line i będą miały zastosowanie wyłącznie do sprzedaży dokonanej po zmianie.

Artykuł 17. Konwencja dowodu

Rejestry komputerowe przechowywane w systemach informatycznych UNDIZ i ich partnerów w rozsądnych warunkach bezpieczeństwa będą traktowane jako dowód komunikacji, zamówienia, które miały miejsce pomiędzy UNDIZ a klientem.

Article 18. Prawo właściwe - spory

Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży są umocowane w prawie polskim i obowiązują na jego podstawie. W razie niejasności związanych z tłumaczeniem, należy odwołać się do wyjściowej wersji dokumentu w języku francuskim.